Hyppää sisältöön

Kirkkotupien niitty

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1302009

Kunta

Utsjoki

Pinta-ala

1,1 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu 

Alueen kuvaus

Utsjokilaakson valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella sijaitseva kirkkotupien alue muodostuu historiallisesti arvokkaista kirkkotuvista sekä niitä ympäröivästä pihakentästä. Pinnanmuodoiltaan alue on järveä kohti viettävää kuivaa rinnettä, josta valtaosa on kuivaa heinäniittyä valtalajeinaan lampaannata, siankärsämö ja niittyleinikki.  Melko laajalla alueella esiintyy harvinaista kangasketoa valtalajeinaan variksenmarja, puolukka ja lampaannata. Rannassa on myös hieman heinävaltaisesta ruohovaltaiseen vaihtelevaa tuoretta niittyä. 

Alue on tärkeä ruijannokiperhosen esiintymisalue. Kohdassa "Muuta lajistoa" ilmoitetut kasvit ovat lapissa huomionarvoisia lajeja. Alueen nykyisen kaltainen käyttö turvaa alueiden luonnonarvojen säilymisen.

Perinnemaiseman reunoja uhkaa pensoittuminen.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alueen suojelusta sovitaan hallintaviranomaisen ja ympäristöministeriön kesken.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

  • Eurooppalaiset kuivat nummet (0,44)
  • Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt (0,66)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

  • ruijannokiperhonen, Erebia medusa polaris
Julkaistu 1.10.2019 klo 12.59, päivitetty 1.10.2019 klo 12.58

Aihealue:
Julkaisija: