Kilpisuo

                                Kuva: Jukka Airola
Koodi FI0305005
Kunta Hausjärvi, Mäntsälä
Pinta-ala (ha) 333
Aluetyyppi SCI

Alueen kuvaus

Eteläpäästään Mäntsälän puolelle ulottuva valtakunnallisesti arvokas Kilpisuo on konsentrinen kermikeidas, jossa on laajoja kuljualueita.

Luontotyypit ja lajit

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

 *Keidassuot  100

 *priorisoitu luontotyyppi

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

  • kapustarinta
  • kurki
  • liro
  • pohjantikka
  • viirupöllö

Suojelutilanne

 Hausjärvellä sijaitsevista alueista suojeltu 100 %

Yhteys suojeluohjelmiin ja toteutuskeinot

Kilpisuo kuuluu valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan ja se on Hämeen maakuntakaavassa SL-merkinnällä.

Suojeltu luonnonsuojelulailla. Alueen vesitalouden heikentäminen esim. ojituksilla on kielletty. Marjastaminen ja metsästys ovat sallittuja.

Julkaistu 12.8.2013 klo 13.53, päivitetty 11.3.2014 klo 14.51