Kilpikoski

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0358001
Pinta-ala: 16 ha
Kunta: Sastamala
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Kilpikoski kartalla

Alueen kuvaus

Kilpikoski on 160 metriä leveä, lähes luonnontilainen koski Kokemäenjoessa. Siinä on vain vähän putouskorkeutta, mutta kuohuva koskiosuus on maisemallisesti kaunis. Kilpikoski on erittäin uhanalaisen toutaimen ruokailu- ja lisääntymisaluetta. Toutain on harvinaisimpia sisävesikalojamme, ja sen alkuperäisiä elinalueita on enää Kokemäenjoen vesistössä.

Suojelutavoite

Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit -luontotyyppi on alueen suojelun perusteena, ja sen suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyypin tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
  • alueella vallitseva luontotyypin tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Koskiensuojelulailla suojeltu kohde. Suojelu koskee ainoastaan vesialuetta.

Suojelun toteutuskeinoina ovat koskiensuojelulaki ja vesilaki.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3210 Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit 16

Suojelun perusteina olevat lajit

Alueella ei esiinny suojelun perusteena olevia lajeja.

 

Julkaistu 8.11.2019 klo 15.32, päivitetty 8.11.2019 klo 15.37

Julkaisija: