Kilpijoen ranta

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0358003
Pinta-ala: 1 ha
Kunta: Sastamala
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Kilpijoen ranta kartalla

Alueen kuvaus

Kilpijoen rannat ovat melko jyrkät ja lyhyet. Jokea ympäröivät sekä pohjois- että eteläpuolella viljellyt pellot. Joen rannalla on alueen suojelun perusteena olevan lietetattaren esiintymä.

Suojelutavoite

Alueen suojelun perusteena on lietetatar-laji, ja sen suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva lajin ja sen elinympäristön tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla,
  • alueella vallitseva lajin ja sen elinympäristön tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alue ei kuulu suojeluohjelmiin.

Suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Alueella ei esiinny suojelun perusteena olevia luontotyyppejä.

Suojelun perusteina olevat lajit

  • lietetatar Persicaria foliosa

 

Julkaistu 8.11.2019 klo 15.00, päivitetty 8.11.2019 klo 15.00

Julkaisija: