Kiiminkijoki

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI1101202
Kunta

Oulu (Haukipudas, Kiiminki, Ylikiiminki)
Utajärvi
Pudasjärvi

Aluetyyppi SCI

Alueen kuvaus

Kiiminkijoen pääuoman pituus on noin 170 km, ja korkeusero merenpinnan ja joen alkukohdan välillä on 151 metriä. Valuma-alueen koko on 3 845 neliökilometriä ja järvisyys alueella on 3,4 %. Vesistöalueen suurimmat järvet ovat joen latvoilla. Joessa on kaikkiaan 70 koskea, joista näyttävimmät ovat Kalliuskoski (Puolanka), Kurimonkoski (Utajärvi) ja Koitelinkoski (Kiiminki). Suurimmat sivujoet ovat Nuorittajoki, Tilanjoki-Pirttijoki, Vepsänjoki ja Jolosjoki. Vähäisestä järvisyydestä ja vesistön kapeudesta johtuen virtaaman vaihtelut joessa ovat suuria.

Kiiminkijoki on erittäin suosittu virkistys- ja kalastuspaikka. Retkeilijöille on tarjolla taukopaikkaverkosto. Kiiminkijoki on arvokas, koska se on harvoja jäljellä olevia suhteellisen luonnontilaisia jokia. Joki on myös maisemallisesti arvokas, koskineen, vyörytörmineen ja kalliorantoineen.

Alueen yhteys suojeluohjelmiin ja suojelun toteuttaminen

Kiiminkijoki on suojeltu voimataloudelliselta rakentamiselta koskiensuojelulailla ja kuuluu erityistä suojelua vaativiin vesistöihin. Kiiminkijoki kuuluu pohjoismaiseen suojeluvesien luetteloon.

Kiiminkijoen suojelun toteutuskeinona on koskiensuojelulaki ja vesilaki.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Humuspitoiset lammet ja järvet 1
Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit 80
Pikkujoet ja purot 10

Luontodirektiivin liitteen II lajit

Nahkiainen Lampetra fluviatilis

Julkaistu 23.7.2013 klo 14.30, päivitetty 12.9.2013 klo 9.50