Kiikoisten metsä

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0318001
Pinta-ala: 23 ha
Kunta: Sastamala
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Kiikoisten metsä kartalla

Alueen kuvaus

Alue muodostuu kahdesta osasta. Eteläinen osa on tiheää lehtipuuvaltaista metsää, jossa on runsaasti lehtipuiden pökkelöitä ja maapuita. Pohjoisosan metsät ovat hyvin luonnontilaisia sekametsiä, joissa on eri puulajien kuolleita pystypuita ja maapuita hyvin runsaasti.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alue kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan.

Alueen suojelun toteutuskeino on luonnonsuojelulaki.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 18,4

Suojelun perusteina olevat lajit

  • liito-orava Pteromys volans

 

Julkaistu 8.11.2019 klo 14.45, päivitetty 8.11.2019 klo 14.45

Julkaisija: