Hyppää sisältöön

Keiniänranta

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0338005
Pinta-ala: 27 ha
Kunta: Pälkäne
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Keiniänranta kartalla

Alueen kuvaus

Keiniänrannassa on maamme edustavimpia tervaleppäkorpia. Tervaleppäyhteisö on pitkälti riippuvainen törmän juurelta purkautuvasta pohjavedestä. Vallitsevina kasvillisuustyyppeinä alueella ovat tervaleppäkorpi sekä saniaistyypin kostea lehto, joiden erot ovat paikoin hyvin vähäisiä. Tervaleppäkorven kasvilllisuuskuvio kulkee nauhana rannan lehtokasvillisuusvyöhykkeen ja harjun tyven välillä. Tervaleppäkorpikuviolla on nähtävissä kasvillisuustyypille ominainen mätäs-, väli- ja rimpipinnan vaihtelu. Tervaleppävaltainen saniaislehto on monin paikoin hyvin kosteaa ja lähdevaikutteista ja vaikeasti erotettavissa tervaleppäkorvesta. Alueen keskivaiheilla on vetistä, vanhalle rantaniitylle muodostunutta tervaleppävaltaista metsäluhtaa. Aivan rannassa on lisäksi pienialaisesti ruokoluhtaa.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
  • alueella vallitseva luontotyyppien tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Valtakunnallisen soidensuojeluohjelman kohde.

Suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 0,2
9050 Boreaaliset lehdot 14,1
9080 Fennoskandian metsäluhdat 0,6
91D0 Puustoiset suot 10

Suojelun perusteina olevat lajit

Alueella ei esiinny suojelun perusteena olevia lajeja.

 

Julkaistu 11.11.2019 klo 15.04, päivitetty 11.11.2019 klo 15.04

Julkaisija: