Karunginjärvi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1301913

Kunta

Tornio

Pinta-ala

688 ha

Aluetyyppi

SPA

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Alue on noin 9 km pitkä ja leveimmältä kohdaltaan noin 1 km leveä Tornionjoen suvanto. Alueeseen kuuluu 2 isompaa ja 2 pientä saarta sekä Liakanjoen suualuetta reunustavat tulvaniityt. Karunginjärvi on syksyisin Lapin läänin paras ja myös keväisin suosittu muuttolintujen, erityisesti joutsenten ja sorsien ruokailu- ja levähdyspaikka. Myös vesilintujen sulkasadonaikaisena kerääntymisalueena kohde on merkittävä. Pesivän linnuston perusteella alue on maakunnallisesti arvokas.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukossa 3.2 mainitut lajit (lukuun ottamatta populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on
vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Karunginjärvi ei kuulu valtakunnallisiin suojeluohjelmiin. Vesialueen osalta toteutuskeinoina on vesilaki ja ympäristönsuojelulaki. Maa-alueilla toteutuskeinona on maankäyttö- ja rakennuslaki.

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

 • jouhisorsa, Anas acuta
 • lapasorsa, Anas clypeata
 • metsähanhi, Anser fabalis
 • tukkasotka, Aythya fuligula
 • lapasotka, Aythya marila
 • ruskosuohaukka, Circus aeruginosus
 • sinisuohaukka, Circus cyaneus
 • pikkujoutsen, Cygnus columbianus bewickii
 • laulujoutsen, Cygnus cygnus
 • tuulihaukka, Falco tinnunculus
 • kuikka, Gavia arctica
 • kaakkuri, Gavia stellata
 • kurki, Grus grus
 • pilkkasiipi, Melanitta fusca
 • mustalintu, Melanitta nigra
 • uivelo, Mergus albellus
 • keltavästäräkki, Motacilla flava
 • vesipääsky, Phalaropus lobatus
 • suokukko, Philomachus pugnax
 • räyskä, Sterna caspia
 • lapintiira, Sterna paradisaea
 • punajalkaviklo, Tringa totanus

Alueella on lisäksi 2 uhanalaista lajia.

Julkaistu 26.9.2019 klo 13.29, päivitetty 26.9.2019 klo 13.29

Julkaisija: