Hyppää sisältöön

Karsilonmaa

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1301908

Kunta

Tornio

Pinta-ala

15 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Edustava lettosuo. Kivennäismaan rajalla rehevä lehto vaihettuu lettokorveksi, jossa puustona kuusta, koivua ja katajaa. Avosuo-osa on varsinaista lettoa ja paikoin rimpilettoa. Kasvilajisto monipuolinen.

Tärkeä Lapin kolmion suokohde.

  • metsätalous

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Karsilonmaa kuuluu soidensuojelun perusohjelmaan (SSO). Alueesta tullaan muodostamaan luonnonsuojelulain mukainen soidensuojelualue.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

  • Letot (6)
  • Boreaaliset luonnonmetsät (0,8)
  • Puustoiset suot (6)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

Alueella on lisäksi yksi uhanalainen laji.

Julkaistu 30.9.2019 klo 13.49, päivitetty 30.9.2019 klo 13.48

Julkaisija: