Hyppää sisältöön

Kallahden harju-, niitty- ja vesialueet

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI0100063

Kunta

Helsinki

Pinta-ala

251 ha

Aluetyyppi

SCI

Hoito- ja käyttösuunnitelma

Kallahdenharjun luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma 2014–2023 (pdf, hel.fi)

Kallahden rantaniityn luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma 2014-2023 (pdf, hel.fi)

Lataa tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (20.8.1998)

FI0100063.pdf

Alueen kuvaus

Kallahdenharju on Helsingin itäosassa sijaitseva mereen pistävä harjuniemi, joka jatkuu hiekkasärkkinä ja hiekkapohjana merenpinnan alla. Alueen edustava pitkittäisharju on arvokas geomorfologisesti, maisemallisesti ja biologisesti.

Natura 2000 -alueeseen kuuluu kaksi pientä jo suojeltua maa-aluetta (Kallahdenharju alueen pohjoispäässä ja Kallahdenniemen rantaniitty alueen keskiosassa) sekä Kallahdenniemeä ympäröivät vesialueet Kutusärkän saaren eteläpuolelle saakka.

Harju jatkuu merenpinnan alla vedenalaisena hiekkasärkkänä, joka on Natura-luontotyyppi. Tällaiset matalat, hiekkaiset merenpohjat ovat Uudellamaalla harvinaisia ja ne ylläpitävät runsasta linnustoa ja edustavaa kasvistoa. Vesialueen hiekkaiset ja kivikkoiset matalikot ovat tärkeitä linnuston pesimä- ja levähdysalueita.

Natura-alueeseen kuuluvat maa-alueet edustavat pääkaupunkiseudulla harvinaisia luontotyyppejä, joilla on edustava kasvillisuus.

Pohjoisosan kapea, jyrkkärinteinen harjukannas on pääasiassa n. 150-vuotiasta harjumännikköä. Kasvilajistossa on tavallisempien kangasmetsälajien joukossa mm. pohjanvariksenmarjaa ja sianpuolukkaa.

Rantaniitty puolestaan on on hyvin alava (10-50 cm keskiveden pinnasta), ja se on syntynyt maankohoamisen seurauksena 100-200 vuotta sitten. Edustavalla, hiekkaisella maankohoamisniityllä kasvaa kasvilajeja, joita ei juuri muunlaisilla paikoilla tavata ja jotka ovat siksi ainakin pääkaupunkiseudulla harvinaisia (mm. merinätkelmä, suola-arho, särmäputki, ketomaruna, käärmeenkieli).

Lähistöllä on runsaasti asutusta, ja alueita käytetään virkistykseen. Niityllä on merkitty luontopolku. Molemmille luonnonsuojelualueille on vahvistettu hoito- ja käyttösuunnitelma.

Suojelun toteutuskeinot

Natura 2000 -alueeseen sisältyvät maa-alueet eli Kallahdenharju ja Kallahdenniemen rantaniitty ovat Helsingin kaupungin omistamia luonnonsuojelualueita. Muu osa Natura-alueesta eli vesialue kuuluu harjujensuojeluohjelmaan. Vesialueella Natura-alueen toteutuskeino on vesilaki, jonka avulla suojellaan vedenalaista luontoa, merenpohjaa ja veden laatua.

Julkaistu 31.7.2013 klo 12.17, päivitetty 19.5.2017 klo 9.49

Julkaisija: