Kakossuo

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi

FI0200088
Salo
223 ha
SAC

kartta

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (Hae "Kakossuo")

Tiivistelmä alueen Natura-tietolomakkeesta (pdf)

Alueen Natura-tietolomake (pdf)

Alueen kuvaus

Rannikko-Suomen konsentrinen kermikeidas. Runsaasti allikoita. Lounais-Suomalainen konsentrinen kermikeidas jossa paljon pieniä allikoita. Reuna-alueella vanhooja ojituksia.

Suojelutavoite ja toteutuskeinot

Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. Osalla aluetta luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien näiden osalta suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen.

Lähes koko kohde kuuluu soidensuojelun perusohjelmaan. Koko alue suojellaan luonnonsuojelulailla.

Julkaistu 12.8.2013 klo 14.12, päivitetty 14.5.2020 klo 12.24

Aihealue: