Kaislanen

Koodi

FI0411003

Kunta

Lappeenranta

Pinta-ala

118 ha

Aluetyyppi

SPA

Alueen kuvaus:

Kaislasenjärvi sijaitsee Alajoen yläjuoksulla. Järvi on lievästi ruskeavetinen ja kasvillisuudeltaan järviruokovaltainen. Myös saraikkovyöhyke on yhtenäinen ja leveä. Järvi on huomattavalta osalta metsärantainen ja rannat ovat lähes rakentamattomat.

Järven linnuston monipuolisin ja runsain ryhmä on vesilinnut. Järvellä on melko paljon myös harvinaisuuksia (mm. runsaasti ruovikkolintuja). Maininnan ansaitsee myös suurehko lokkiyhdyskunta. Järven muutonaikainen merkitys on myös suuri.

Suojelutilanne:

Ei suojeltu   100 %

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Kaislasenjärvi kuuluu valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman Etelä-Suomen rannikkoalueen valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin (B II 2.16.).

Kohteen suojelu on tarkoitus toteuttaa vesilailla.

Julkaistu 3.9.2013 klo 10.31, päivitetty 10.6.2015 klo 13.29