Kairassuon vanha metsä

Koodi

FI0100088

Kunta

Mäntsälä

Pinta-ala

9 ha

Aluetyyppi

SCI

Lataa tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (20.8.1998)

FI0100088.pdf

Alueen kuvaus

Kairassuon vanha metsä on hyvin pienialainen, mutta puustorakenteeltaan eteläsuomalaisittain poikkeuksellisen luonnontilainen vanha kuusivaltainen metsä. Alueen keskellä on 1990-luvulla ojitettua saniais- ja metsäkortekorpea.

Vallitseva puusto on hyvin vanhaa ja kuusen seassa on sekapuuna vanhoja koivuja, haapoja ja mäntyjä. Elävän puusto on selvästi erirakenteista ja pienaukkodynamiikan muovaamaa. Lahopuusto on järeydeltään, puulajijakaumaltaan ja lahoasteeltaan hyvin monipuolista. Järeää maapuuta on runsaasti.

Huomattavan luonnontilaisena, vaikkakin pienenä metsänä alue on eteläsuomalaisittain arvokas. Mm. alueelta tavatut riukukääpä (Phellinus viticola) ja pikireunakääpä (Phellinus lundellii) ovat harvinaisia vanhojen metsien indikaattorilajeja.

Suojelun toteutuskeinot

Natura-alueen toteutuskeino on luonnonsuojelulain mukaisen suojelualueen perustaminen.

Julkaistu 31.7.2013 klo 13.28, päivitetty 31.7.2013 klo 13.28

Julkaisija: