Kaidatvedet

Koodi:
Kunta:
Pinta-ala:
Aluetyyppi:
FI0336005
Parkano
244 ha
SCI

Kaidatvedet

Alueen kuvaus

Kaidatvedet on kapeaan murroslaaksoon syntynyt järviketju. Järvien välisissä kapeikoissa on pieniä koskia, ja rannat ovat kallioisia, jylhiä ja lähes mökittömiä. Alue edustaa eteläisen Suomenselän karua luontoa. Kaidatvedet on suosittu retkeily- ja kalastusalue 10 kilometrin päässä Parkanon kaupungin keskustasta.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Valtakunnallisen rantojensuojeluohjelman kohde. Pirkanmaan seutukaavassa SL1-merkintä. Suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki. Alueella on metsästys ja kalastus sallittu, mikäli niitä ei muun syyn perusteella kielletä. Metsätalous on sallittu. Rantavyöhykkeen metsien käsittelystä tulisi luopua.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Humuspitoiset lammet ja järvet
Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa Ranunculion fluitans
Kasvipeitteiset silikaattikalliot
Kallioiden pioneerikasvillisuus
*Luonnontilaiset tai niiden kalt. kuusivaltaiset vanhat metsät
*Mäntyvaltaiset puustoiset suot
*Kuusivaltaiset puustoiset suot         
77
0
2
1
3
2
0

Luontodirektiivin liitteen II lajit

 • liito-orava Pteromys volans

Lintudirektiivin liitteen I linnut

 • kalatiira Sterna hirundo
 • kurki Grus grus
 • pyy Bonasa bonasia

Muuta lajistoa 

 • kirjosieppo Ficedula hypoleuca
 • leppälintu Phoenicurus phoenicurus
 • metsäkirvinen Anthus trivialis
 • punarinta Erithacus rubecula
 • selkälokki Larus fuscus fuscus (ehd.)
 • talitiainen Parus major
 • töyhtötiainen Parus cristatus
 • västäräkki Motacilla alba

Julkaistu 8.8.2013 klo 9.13, päivitetty 16.8.2013 klo 11.14

Julkaisija: