Kaakkurijärvet

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi
FI0333004
Nokia
574 ha
SCI ja SPA

Kaakkurijärvet

Alueen kuvaus

Kaakkurijärvet on erämainen luonnontilaisten pienten järvien ja lampien kokonaisuus. Se on tärkeä pesimäalue uhanalaiselle kaakkurille. Kaakkurin pesimäpopulaatio on alueella harvinaisen suuri ja lajin tiheys alueella on Etelä-Suomen suurimpia. Järvien ja lampien rantasuot ovat monin paikoin luonnontilaisia. Kaakkurijärvet on tärkeä retkeilykohde.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Valtakunnallisessa pienvesi-inventoinnissa arvokkaaksi luokiteltu alue. Alueella on Nokian kaupungin omistuksessa oleva luonnonsuojelualue. Alueen suojelu ei rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä. Suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki (maa-alueet) ja vesilaki (vesistöt). Suojelun tavoitteena on pienten järvien ja lampien muodostaman kokonaisuuden suojeleminen.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Humuspitoiset lammet ja järvet
Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitans
Vaihettumissuot ja rantasuot
Boreaaliset luonnonmetsät
Puustoiset suot 
20
0
7
0
20

Luontodirektiivin liitteen II lajit

  • liito-orava Pteromys volans

Lintudirektiivin liitteen I linnut

  • kaakkuri Gavia stellata
  • kehrääjä Caprimulgus europaeus
  • kuikka Gavia arctica
  • kurki Grus grus

Julkaistu 7.8.2013 klo 15.37, päivitetty 16.8.2013 klo 12.12

Julkaisija: