Jouhteninen

FI0700078 (SCI)

Kunta:                     Kontiolahti
Pinta-ala:               174,2 ha
Toteutustilanne:   toteutettu lähes kokonaan
Toteutustavat:      luonnonsuojelu-, maa-aines- ja rakennuslaki

Jouhtenisen komea harjusaari nousee aina 60 metriä Höytiäisen vedenpinnan yläpuolelle. Saaren monipuolisessa luonnossa metsätyypit vaihtelevat jäkäläisistä karukkokankaista painanteiden kosteisiin lehtoihin. Lisäksi on pienialaisia soita sekä soiden reunustamia lampia. Saaren lounais- ja kaakkoiskulmassa samettimuurahaiset pitävät yllä paljaita hietikkoisia alueita. 

Saarella on polkureitistöä ja tulentekopaikkoja päiväretkeilyä varten. Kohde kuuluu sekä harjujen- että rantojensuojeluohjelman piiriin. Jouhtenisen maisema muuttui voimakkasti vuonna 2004 kun saaren yli pyyhkäissyt trombi kaatoi runsain määrin metsää.

Luontodirektiivin luontotyypit:

- Humuspitoiset lammet ja järvet
- Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit
- Puustoiset suot
- Vaihettumissuot ja rantasuot

Luontodirektiivin liitteen II lajit:  –

Lintudirektiivin liitteen I lajit:  –

Muuta lajistoa:

nuolihaukka                         Falco subbuteo
palokärki                               Drypcopus martius
pyy                                          Bonasa bonasia

silkkimuurahainen              Formica cinerea
rantahämähäkki                  Dolomedes fimbriatus

metsälehmus                      Tilia cordata
sarjatalvikki                          Chimaphila umbellata
keltatalvikki                           Pyrola chalorantha
tähtitalvikki                            Moneses uniflora
mustakonnanmarja            Actaea spicata
lehtomatara                          Galium triflorum
valkolehdokki                       Platanthera bifolia

Julkaistu 6.8.2013 klo 9.23, päivitetty 9.8.2013 klo 14.05

Aihealue: