Jokijärvi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen tunnus         FI0304001   
Pinta-ala                    101 ha
Kunta                          Hämeenlinna
Aluetyyppi                 SCI ja SPA

Alueen kuvaus

jokijarvi.jpg
i

Hämeenlinnan Hauholla sijaitseva Jokijärvi on kauttaaltaan matala ja rehevä järvi. Avovettä on vielä yli puolet pinta-alasta. Järven vesikasvillisuus sisältää harvinaisuuksia.

Tärkeä linnustolle mm. muutonaikaisena levähdyspaikkana ja sulkasadonaikaisena kerääntymispaikkana. Valtakunnallisesti arvokas lintuvesialue.

Alueella esiintyy luontodirektiivin liitteen II laji isolampisukeltaja (Graphoderus bilianetus). Laji on Suomessa silmälläpidettävä ja rauhoitettu.

Suojelutilanne (%)

Suojeltu 92

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman kohde.

Hämeen maakuntakaavassa SL-merkintä.

Suojelun toteutuskeinona luonnonsuojelulaki ja vesilaki.

 Alueen linnustoarvoon heikentävästi vaikuttavat toimet (esim. kuivatus, ruoppaukset) kielletty. Alueella voi kalastaa ja metsästää, jos ei muun syyn perusteella (kalastuslaki, metsästyslaki) toimintaa ole kielletty.

Luontodirektiivin luontotyypit

Vaihettumissuot ja rantasuot  25

Lajit

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

 • lampisukeltaja

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

 • haarahaukka
 • kaulushaikara
 • kurki
 • liro
 • luhtahuitti
 • ruskosuohaukka
 • suokukko
 • suopöllö
 • uhanalainen laji
 • uhanalainen laji
 • uhanalainen laji
 • uivelo

Muuttolinnut:

 • härkälintu
 • harmaahaikara
 • heinätavi VU
 • nuolihaukka
 • pikkulokki

Muuta huomionarvoista lajistoa:

 • isokoskelo NT
 • lapasorsa 
 • luhtakana
 • nokikana
 • punasotka VU
 • rytikerttunen
 • silkkiuikku
 • sinisorsa
 • tukkakoskelo NT
 • tukkasotka VU

Julkaistu 14.8.2013 klo 15.08, päivitetty 18.3.2014 klo 13.54

Julkaisija: