Isoneva (Pomarkku)

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi

FI0200101
Pomarkku
934 ha
SAC

kartta

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (Hae "Isoneva")

Tiivistelmä alueen Natura-tietolomakkeesta (pdf)

Alueen Natura-tietolomake (pdf)

Alueen kuvaus

Pomarkussa sijaitseva Isoneva kuuluu Rannikko-Suomen kermikeidasvyöhykkeen Etelä-Suomen kermikeitaisiin. Alue koostuu lähinnä kolmesta laajasta keidassuoalueesta. Korvet, ombrotrofiset rämeet ja nevat ovat vallitsevina. Yleisimpiä suotyyppejä ovat lyhytkorsinevarämeet ja lyhytkorsinevat. Korpia on vähän, samoin luhtia ja vedenviipymiä. Allikoiden ja muutaman ojan lisäksi ainoat vesialueet ovat kaksi lampea. Vähälukuisten kivennäismaasaarekkeiden metsiä on käsitelty 1980-luvulle saakka, joitain myöhemminkin.

Isoneva on alueellisesti ajatellen poikkeuksellisen laaja luonnontilaisena säilynyt keidassuo. Se on edustava konsentrinen kermikeidas, jonka itäosa on paremmin kehittynyt. Isoneva on laajalla alueella tärkeimpiä lintusoita, tärkeä muuttolintujen levähdysalue.

Suojelutavoite ja toteutuskeinot

Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. Osalla aluetta luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien näiden osalta suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen.

Kohde kuuluu suurimmaksi osaksi soidensuojelualueeseen ja soidensuojelun perusohjelmaan. Myös soidensuojelualueen ulkopuolella oleva osa suojellaan luonnonsuojelulailla.

Julkaistu 14.8.2013 klo 10.17, päivitetty 29.4.2020 klo 15.28

Aihealue: