Iso Kaivoneva

Koodi

FI0800033

Kunta

Kauhajoki

Pinta-ala

584 ha

Aluetyyppi   

SCI

Alueen kuvaus:

Iso Kaivoneva on pitkälle kehittynyt kaunis keidassuo. Alueen keskustassa on runsaasti suuriakin sadevesiallikoita. Suon pohjoisosassa on kirkasvetinen Kaivojärvi. Lammikoiden ja järven rannoilla kasvaa keitaille tyypilliseen tapaan komeita suomäntyjä. Suon kasvillisuus on karua; laaja-alaisimmat suotyypit ovat rahkaneva ja lyhytkortinen neva, lampien väliset kermit kanervaista rahkarämettä. Suon reunaosissa on myös puustoisempia rämeitä.

Suon linnusto on erittäin rikas ja monipuolinen. Pesivä lajisto on alueen keidassoiden runsaimpia.

Suojelutilanne:

Ei suojeltu  100 %

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Iso Kaivoneva kuuluu soidensuojelun perusohjelman ja on seutukaavassa osoitettu SU-1 -alueeksi. Toistaiseksi alue on kokonaan suojelun ulkopuolella. Alue hankitaan kokonaan valtiolle ja rauhoitetaan luonnonsuojelualueena.

Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit:

*Keidassuot

90 %

*Boreaaliset luonnonmetsät   

1 %

* = priorisoitu luontotyyppi

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

Circus cyaneus
Gavia arctica
Grus grus
Philomachus pugnax   
Pluvialis apricaria
Tringa glareola

sinisuohaukka
kuikka
kurki
suokukko
kapustarinta
liro

Julkaistu 8.8.2013 klo 12.53, päivitetty 8.8.2013 klo 12.53

Aihealue: