Iso Hirviaapa - Lähteenaapa

Koodi FI1101400
(Kunta Ii (Kuivaniemi)
Pinta-ala (ha) 1 306
Aluetyyppi SCI

Alueen kuvaus

Alue on arvokas aapa- ja keidassoiden yhdistelmä, jolla esiintyy uhanalaisia lintulajeja. Suot ovat pääosin puuttomia, karuhkoja kalvakkanevoja sekä ravinteikkaampia ruohoisia nevoja.

Alueen yhteys suojeluohjelmiin ja suojelun toteuttaminen

Alue on suojeltu soidensuojelualueena. Joitakin palstoja on vielä yksityisten omistuksessa.  Suojelu toteutetaan lakisääteisenä luonnonsuojelualueena.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Humuspitoiset lammet ja järvet 5
Keidassuot* 10
Pikkujoet ja purot <1
Aapasuot* 80
Lähteet ja lähdesuot <1

*priorisoitu luontotyyppi

Lintudirektiivin liitteen I linnut

Kapustarinta Pluvialis apricaria
Kurki Grus grus
Laulujoutsen Cygnus cygnus
Liro Tringa glareola
Suopöllö Asio flammeus

Lisäksi uhanalaisia lajeja, joiden tiedot ovat salassapidettäviä.

Julkaistu 21.8.2013 klo 14.42, päivitetty 23.8.2013 klo 8.31