Iso-Hyyhynen

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi
FI0351003
Vesilahti
31 ha
SCI

Iso-Hyyhynen

Alueen kuvaus

Iso-Hyyhynen on pitkänomainen, luonnontilainen humusjärvi, jonka rannat ovat osin kalliota ja moreenia, osin suota. Sen ympärysmetsiä on hakattu vain niukasti ja maisemaa pilaamatta, ja suotkin ovat säilyneet lähes ojittamattomina.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Valtakunnallisessa pienvesi-inventoinnissa arvokkaaksi luokiteltu alue. Suojelun toteutuskeinona ovat vesilaki ja luonnonsuojelulaki. Alueen luonnontilaan heikentävästi vaikuttavat toimet on kielletty. Alueella on kalastus ja metsästys sallittu, mikäli niitä ei muun syyn perusteella kielletä.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Humuspitoiset lammet ja järvet     
*Mäntyvaltaiset puustoiset suot   
*Kuusivaltaiset puustoiset suot     
48
13
3

Lintudirektiivin liitteen I linnut 

  • kuikka Gavia arctica

Julkaistu 8.8.2013 klo 12.36, päivitetty 15.8.2013 klo 14.38

Julkaisija: