Iso-Hyyhynen

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0351003
Pinta-ala: 31 ha
Kunta: Vesilahti
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Iso-Hyyhynen kartalla

Alueen kuvaus

Iso-Hyyhynen on pitkänomainen, luonnontilainen humusjärvi, jonka rannat ovat osin kalliota ja moreenia, osin suota. Sen ympärysmetsiä on hakattu vain niukasti ja maisemaa pilaamatta, ja suotkin ovat säilyneet lähes ojittamattomina.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Valtakunnallisessa pienvesi-inventoinnissa arvokkaaksi luokiteltu alue.

Suojelun toteutuskeinona ovat vesilaki ja luonnonsuojelulaki. Alueen luonnontilaan heikentävästi vaikuttavat toimet on kielletty. Alueella on kalastus ja metsästys sallittu, mikäli niitä ei muun syyn perusteella kielletä. Vesialue on yksityisomistuksessa, maa-alue valtion.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3160 Humuspitoiset järvet ja lammet 14,9
91D0 Puustoiset suot 3,6

Suojelun perusteina olevat lajit

Alueella ei esiinny suojelun perusteena olevia lajeja.

 

Julkaistu 6.11.2019 klo 9.56, päivitetty 6.11.2019 klo 9.55

Julkaisija: