Ilveskallion vanha metsä

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI0100079

Kunta

Lapinjärvi

Pinta-ala

21 ha

Aluetyyppi

SCI

Lataa tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (20.8.1998)

FI0100079.pdf

Alueen kuvaus

Ilveskallio Lapinjärvellä on Metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa oleva pienikokoinen valtion luonnonsuojelualue, joka on pääasiassa vanhaa metsää. Suojelualueen ympärillä on 246 hehtaarin kokoinen kuusen geenireservimetsä.

Alue on pienestä koostaan huolimatta tärkeä vanhojen metsien suojelualue. Vanhojen metsien kartoituksessa se sai eteläsuomalaisittain varsin korkeat pisteet. Metsästä on aiemmin 1900-luvulla löydetty harvinaisia kovakuoriaislajeja.

Alueen topografia on vaihteleva. Kivilajina on viborgiitti, joka on syväkivilajien rapakivimuunnos. Huomionarvoinen piirre on Ilveskallion lounaisjyrkänne, jonka laelta avautuu laaja näkymä ympäröiviin metsiin ja viljelyksille. Jyrkänteen juurella on rehevää, lehtomaista kasvillisuutta hyvin pienialaisena.

Kallioalueella merkittävää on pikkutervakon (Lychnis alpina) esiintyminen. Uudellamaalla sitä tavataan vain harvoilla kallioalueilla.

Suojelun toteutuskeinot

Alue kuuluu valtion maiden vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Se on rauhoitettu asetuksella vuoden 1993 lopussa ja on Metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa.

Julkaistu 31.7.2013 klo 13.15, päivitetty 31.7.2013 klo 13.15

Julkaisija: