Hyppää sisältöön

Huutisuo-Sasi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0309008
Pinta-ala: 60 ha
Kunta: Hämeenkyrö
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Huutisuo-Sasi kartalla

Alueen kuvaus

Huutisuo-Sasin alueeseen kuuluvat Sasin purolehdot ja Huutisuo. Sasin puronvarsilehto on noin kilometrin pituinen ja jyrkkärinteinen. Itse puro on perkaamaton, ja siinä on useita koskiosuuksia.

Huutisuo on muodostunut laskettuun järveen. Suolla on vaihettumis- ja rantasoiden sekä puustoisten soiden luontotyyppejä.

Valtakunnallisesti arvokas luontotyyppien kokonaisuus.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: alueella vallitseva luontotyyppien tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Sasin purolehto on valtakunnallisen lehtojensuojeluohjelman kohde. Huutisuo on mukana soidensuojeluohjelman täydennyskohde-esityksessä.

Suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 30
9050 Boreaaliset lehdot 12
9080 Fennoskandian metsäluhdat 0,3
91D0 Puustoiset suot 12

Suojelun perusteina olevat lajit

Alueella ei esiinny suojelun perusteena olevia lajeja.

 

Julkaistu 25.11.2019 klo 14.37, päivitetty 25.11.2019 klo 14.42

Julkaisija: