Huutisuo-Sasi

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi
FI0309008
Hämeenkyrö
60 ha
SCI

Huutisuo-Sasi

Alueen kuvaus

Huutisuo-Sasin alueeseen kuuluvat Sasin purolehdot ja Huutisuo. Sasin puronvarsilehto on noin kilometrin pituinen ja jyrkkärinteinen. Itse puro on perkaamaton, ja siinä on useita koskiosuuksia.

Huutisuo on muodostunut laskettuun järveen. Sen alueella on ruohoista avosuota, hieskoivuluhtaa ja länsiosassa vetistä rämettä.

Valtakunnallisesti arvokas luontotyyppien kokonaisuus.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Sasin purolehto on valtakunnallisen lehtojensuojeluohjelman kohde. Huutisuo on mukana soidesuojeluohjelman täydennyskohde-esityksessä.

Pirkanmaan seutukaavassa Sasin purolehdolla on SL1-merkintä.

Suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain nojalla.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Vaihettumissuot ja rantasuot
Lehdot
Puustoiset suot

50
25
20

Lintudirektiivin liitteen I linnut

  • suokukko Philomachus pugnax

Muuta lajistoa

  • lehtonokkasammal Eurhynchium angustire

 

Julkaistu 7.8.2013 klo 13.43, päivitetty 21.10.2015 klo 14.03

Julkaisija: