Hirvineva

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI1102800
Kunta Haapavesi, Oulainen
Pinta-ala (ha)     631
Aluetyyppi SAC
Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Laaja yhtenäinen keidassuo, jonka reunoilla kapealti puustoisia rämeitä. Ympäristö on kauttaaltaa ojitettu. Erkoinen, yhtenäinen avoneva, joka on kehittymässä keidassuoksi.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:
- Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Valtaosa kohteesta on soidensuojelualuetta; laki n:o 676/81. Muun alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain keinoin.

Alueen tietolomake

Luontodirektiivin luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
7110 Keidassuot 591,9
91D0 Puustoiset suot    60,1

 

Julkaistu 22.7.2013 klo 13.28, päivitetty 12.5.2020 klo 11.51