Hirtopohja

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0334001
Pinta-ala: 254 ha
Kunta: Orivesi
Aluetyyppi: SPA

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Hirtopohja kartalla

Alueen kuvaus

Hirtopohja on arvokas linnustoalue. Hirtopohja ja Rönninsalmi ympäristöineen muodostavat linnustolle tärkeän muutonaikaisen levähdyspaikan. Alueelta on tavattu erittäin uhanalainen lintulaji.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukossa 3.2 mainitut lajit, lukuun ottamatta populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja, kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
 • alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Valtakunnallisen lintuvesisuojeluohjelman kohde.

Suojelun toteutuskeinona on maa-alueilla luonnonsuojelulaki, vesialueilla luonnonsuojelulaki ja vesilaki. Vesialueilla kalastus ja metsästys sallittu, jollei niitä jonkin muun syyn perusteella kielletä.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Alueen suojelun perusteena ei ole luontotyyppejä.

Suojelun perusteina olevat lajit

 • jouhisorsa Anas acuta
 • lapasorsa Anas clypeata
 • heinätavi Anas querquedula
 • harmaasorsa Anas strepera
 • metsähanhi Anser fabalis
 • harmaahaikara Ardea cinerea
 • suopöllö Asio flammeus
 • punasotka Aythya ferina
 • tukkasotka Aythya fuligula
 • lapasotka Aythya marila
 • kaulushaikara Botaurus stellaris
 • ruskosuohaukka Circus aeruginosus
 • sinisuohaukka Circus cyaneus
 • ruisrääkkä Crex crex
 • pikkujoutsen Cygnus columbianus bewickii
 • laulujoutsen Cygnus cygnus
 • peltosirkku Emberiza hortulana
 • nuolihaukka Falco subbuteo
 • tuulihaukka Falco tinnunculus
 • kuikka Gavia arctica
 • kaakkuri Gavia stellata
 • kurki Grus grus
 • merikotka Haliaeetus albicilla
 • pikkulepinkäinen Lanius collurio
 • selkälokki Larus fuscus fuscus
 • pikkulokki Larus minutus
 • naurulokki Larus ridibundus
 • pilkkasiipi Melanitta fusca
 • mustalintu Melanitta nigra
 • uivelo Mergus albellus
 • haarahaukka Milvus migrans
 • keltavästäräkki Motacilla flava
 • sääksi Pandion haliaetus
 • suokukko Philomachus pugnax
 • harmaapäätikka Picus canus
 • kapustarinta Pluvialis apricaria
 • mustakurkku-uikku Podiceps auritus
 • härkälintu Podiceps grisegena
 • luhtahuitti Porzana porzana
 • kalatiira Sterna hirundo
 • lapintiira Sterna paradisaea
 • mustaviklo Tringa erythropus
 • liro Tringa glareola
 • uhanalainen laji
 • uhanalainen laji

 

Julkaistu 21.11.2019 klo 16.10, päivitetty 21.11.2019 klo 16.19

Julkaisija: