Heponiemen metsät

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0500092
Kunta Heinola
Pinta-ala (ha) 51
Aluetyyppi SCI ja SPA

Alueen kuvaus

Heponiemen kohteeseen kuuluu kaksi erillistä aluetta, Heponiemi ja Sikomäki-Siko-oja. Alueet ovat loivapiirteisiä ja kalliokumpareisia, lehtomaisia metsiä, joissa on pienialaisia korpisoistumia. Alueiden linnusto on erittäin monipuolinen.

Lehtoniemi on vanhaa valoisaa kaskikoivikkoa, jossa on runsaasti koivupökkelöitä. Alue on paikoin heinittynyt, mutta vaateliaitakin lehtokasveja esiintyy.

Sikomäen-Siko-ojan alue on koivu-mäntymetsää. Siko-ojan alueella on tehty jonkin verran hakkuita. Myös Sikomäen aluetta on hakattu alueelle tehdyn hoitosuunnitelman mukaisesti.

Luontotyypit ja lajit

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

 *Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset vanhat lehtipuuvaltaiset metsät  70

  *priorisoitu luontotyyppi

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

 • harmaapäätikka
 • kuikka
 • palokärki
 • pikkusieppo
 • pohjantikka
 • uhanalainen laji
 • varpuspöllö
 • viirupöllö

Muita huomionarvoisia lajeja:

 • soikkokaksikko
 • pussikämmekkä
 • haisukurjenpolvi
 • lehtokuusama
 • näsiä
 • nurmilaukka
 • käenpiika NT
 • nuolihaukka
 • pikkutikka
 • pyrstötiainen
 • härkälintu
 • uuttukyyhky
 • punavarpunen NT
 • käenpiika NT
 • pajusirkku
 • hippiäinen
 • sinitiainen
 • rautiainen
 • lehtokurppa
 • punarinta
 • lehtokerttu
 • kuhankeittäjä NT
 • hiirihaukka VU
 • kanahaukka

Suojelutilanne (%)

 Suojeltu  100

Yhteys suojeluohjelmiin ja toteutuskeinot

Heponiemi kuuluu uhanalaisen lajin suojelusuunnitelman mukaisiin I-alueisiin.

Suojeltu luonnonsuojelu- ja rakennuslailla.

Julkaistu 14.8.2013 klo 10.10, päivitetty 17.3.2014 klo 14.55

Julkaisija: