Hyppää sisältöön

Hepomäki-Kalkunvuori

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0316004
Pinta-ala: 18 ha
Kunta: Kangasala
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Hepomäki-Kalkunvuori kartalla

Alueen kuvaus

Hepomäki-Kalkunvuori muodostuu kolmesta kallioisesta kukkulasta, joiden reunoja kiertää kapeahko pähkinäpensaslehtovyö. Pähkinäpensas kasvaa täällä pohjoisella esiintymisrajallaan. Puusto on muutenkin monipuolista. Aluskasvillisuus on kuivaa MeLa-tyyppiä ja tuoretta PuVi-tyypin lehtoa. Alueita yhdistää kuiva kalliopäällysmännikkö.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Valtakunnallisen lehtojensuojeluohjelman kohde (lehtoalueet).

Suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki. Lehdoissa suunnitelmaan perustuvat metsänhoitotoimet mahdollisia.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 2,5
9050 Boreaaliset lehdot 8

Suojelun perusteina olevat lajit

  • liito-orava Pteromys volans

 

Julkaistu 25.11.2019 klo 12.02, päivitetty 25.11.2019 klo 12.02

Julkaisija: