Hepojärvi

Koodi: FI0329002 
Kunta: Jämsä
Pinta-ala: 3 ha
Aluetyyppi: SCI

Alueen kuvaus

Hepojärveä ympäröi lähes kauttaaltaan lehtipuustoinen ja -pensastoinen vyöhyke. Pajut sekä hieskoivu ovat sen valtalajeina. Vähäistä järven avovesialuetta ympäröi leveäosmankäämivaltainen sara- ja ruoholuhta järven pohjoispäässä, lähes kaikkialla muualla on luhtaista lyhytkortista nevaa. Järven vesi on kirkasta ja uposlehtinen sahalehti onkin Hepojärvellä erittäin runsas. Järvellä on myös isolampisukeltajaa sekä uhanalaista viherukonkorentoa.

Suojelutilanne

Ei suojeltu

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Järvi ei kuulu suojeluohjelmiin eikä sillä ole kaavavarauksia. Suojelun toteutuskeinoina ovat vesilaki ja ympäristönsuojelulaki.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Magnopotamion tai Hydrocharition-kasvustoiset luontaisesti ravinteiset järvet  100

Luontodirektiivin liitteen II lajit 

  • isolampisukeltaja Graphoderus bilineatus

Muuta lajistoa

  • kievanankorento V
  • sahalehti Stratiotes aloides
Julkaistu 10.7.2013 klo 11.06, päivitetty 10.7.2013 klo 11.06