Helvetinjärvi

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi
FI0341003
Ruovesi
5303 ha
SCI

Helvetinjärvi

Alueen kuvaus

Helvetinjärvi on eräs Länsi-Suomen jylhimmistä ja maisemallisesti vaikuttavimmista alueista. Vaihteleva maasto ja kosteusolot aiheuttavat vaihtelua myös luontotyyppeihin ja lajistoon. Alueen erikoisuutena ovat syvät rotkolaaksot, jyrkkärantaiset järvet ja salomaiset metsät.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Pääosa alueesta on nykyistä Helvetinjärven kansallispuistoa. Pirkanmaan seutukaavassa SL1-merkintä pääosalla aluetta. Suojelun toteutuskeinona on koko alueella luonnonsuojelulaki.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet
Humuspitoiset lammet ja järvet
Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitans
*Keidassuot
Muuttuneet ennallistamiskelpoiset keidassuot
Kasvipeitteiset silikaattikalliot 
*Boreaaliset luonnonmetsät
Boreaaliset lehdot 
*Puustoiset suot     
5
15
1
4
7
15
22
0
6

Luontodirektiivin liitteen II lajit

 • liito-orava Pteromys volans

Lintudirektiivin liitteen I linnut

 • helmipöllö Aegolius funereus
 • huuhkaja Bubo bubo
 • kaakkuri Gavia stellata
 • kalatiira Sterna hirundo
 • kuikka Gavia arctica
 • kurki Grus grus
 • metso Tetrao urogallus
 • palokärki Dryocopus martius
 • pikkusieppo Ficedula parva
 • pohjantikka Picoides tridactylus
 • pyy Bonasa bonasia
 • viirupöllö Strix uralensis

Lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomat säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut

 • isokäpylintu Loxia pytyopsittacus

Muuta lajistoa

 • haapana Anas penelope
 • harmaasieppo Muscicapa striata
 • hernekerttu Sylvia curruca
 • hippiäinen Regulus regulus
 • hömötiainen Parus montanus
 • kanahaukka Accipiter gentilis
 • keltasirkku Emberiza citrinella
 • kirjosieppo Ficedula hypoleuca
 • kivitasku Oenanthe oenanthe
 • kuusitiainen Parus ater
 • käenpiika Jynx torquilla
 • käki Cuculus canorus
 • käpytikka Dendrocopus major
 • lehtokerttu Sylvia borin
 • leppälintu Phoenicurus phoenicurus
 • metsäkirvinen Anthus trivialis
 • metsäviklo Tringa ochropus
 • peukaloinen Troglodytes troglodytes
 • pikkukäpylintu Loxia curvirostra
 • pohjansirkku Emberiza rustica
 • punarinta Erithacus rubecula
 • punavarpunen Carpodacus erythrinus
 • puukiipijä Certhia familiaris
 • rantasipi Tringa hypoleucos
 • rautiainen Prunella modularis
 • selkälokki Larus fuscus fuscus ST
 • sinisorsa Anas platyrhynchos
 • taivaanvuohi Gallinago gallinago
 • talitiainen Parus major
 • tavi Anas crecca
 • teeri Tetrao tetrix
 • telkkä Bucephala clangula
 • tiltaltti Phylloscopus collybita
 • töyhtötiainen Parus cristatus
 • vihervarpunen Carduelis spinus
 • västäräkki Motacilla alba
 • hilvekäslaji (hyönt.)
 • lyhytsiipislaji (hyönt.)
 • aarnisammal Schistostega pennata
 • haapariippusammal Neckera pennata V
 • hentohaprakääpä Postia lateritia SH
 • kalliokeuhkojäkälä Lobaria scrobiculata ST
 • karvasahaheltta Lentinellus castoreus SH
 • kuusenkääpä Phellinus chrysoloma
 • loistokeltajäkälä Xanthoria elegans
 • mustakivisammal Grimmia ovalis
 • pikireunakääpä Phellinus lundellii
 • pikkukorallijäkälä Sphaerophorus fragilis
 • pikkulovisammal Lophozia adscendens ST
 • pikkutervakko Lychnis alpina
 • raidankeuhkojäkälä Lobaria pulmonaria M
 • riukukääpä Phellinus viticola
 • ruostekääpä Phellinus ferrugineofuscus
 • rusokantokääpä Fomitopsis rosea
 • röyhelökarve Cetrelia olivetorum SH
 • röyhelökarve Cetrelia olivetorum SH
 • suonikarstasammal Andreaea crassinervia
 • suovalkku Hammarbya paludosa
 • tihkutierasammal Racomitrium aquaticum
 • tippahaprakääpä Postia guttulata SH
 • uhanalainen laji

Julkaistu 8.8.2013 klo 9.56, päivitetty 16.8.2013 klo 10.35

Julkaisija: