Hyppää sisältöön

Heikinjärvenneva

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI1001014
Kunta Perho
Pinta-ala 313 ha
Aluetyyppi SPA
Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Heikinjärvenneva kuuluu osana Salamajärven kansallispuistoon ja sijaitsee puiston keskiosassa Heikinjärven luoteispuolella. Alue koostuu avorimpinevoista, sararimpinevoista ja kalvakkanevoista sekä näiden välillä esiintyvistä metsäsarakkeista ja Tiaisten Tielammista. Heikinjärvenneva on yksi Salamajärven kansallispuiston laajimmista avosuoalueista, joka on linnustollisesti ja kasvistollisesti arvokas. Luontodirektiivin luontotyypeistä kohteella esiintyy mm. humuspitoiset lammet ja järvet (5,5 ha).

Alueella on erämaaeläimistön ja uhanalaisten kasvien kannalta tärkeä. Se on myös arvokas lintusuo, jolla esiintyy mm. joutsenia, kurkia, liroja, suokukkoja, metsähanhia ja mustakurkku-uikkuja.

Alueen luonnonrauhaa haittaavat toisinaan alueen lähistöllä lentävät sotilaskoneet ja niiden lentomelu.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
  • alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilyteän alueen käyttöä ohjaamalla.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alue kuuluu Salamajärven kansallispuistoon. Kohteen suojelu on toteutettu luonnonsuojelulain nojalla.

Suojelun perusteina olevat lajit

Laji

Tieteellinen nimi

jouhisorsa Anas acuta
metsähanhi Anser fabalis
tukkasotka Aythya fuligula
sinisuohaukka Circus cyaneus
laulujoutsen Cygnus cygnus
ampuhaukka Falco columbarius
kurki Grus grus
pikkulokki Larus minutus
naurulokki Larus ridibundus
jänkäkurppa Lymnocryptes minimus
keltavästäräkki Motacilla flava
vesipääsky Phalaropus lobatus
suokukko Philomachus pugnax
kapustarinta Pluvialis apricaria
mustakurkku-uikku Podiceps auritus
kalatiira Sterna hirundo
mustaviklo Tringa erythropus
liro Tringa glareola
punajalkaviklo Tringa totanus

Alueella on lisäksi yksi uhanalainen laji.

Julkaistu 9.10.2019 klo 8.55, päivitetty 9.10.2019 klo 9.44

Aihealue: