Haukkavuori

Koodi

FI0418006

Kunta

Ruokolahti, Rautjärvi

Pinta-ala

119 ha

Aluetyyppi

SCI

Alueen kuvaus

Rautjärven ja Ruokolahden rajalla Sarajärven rannasta jyrkänteisenä kohoava vuori, jonka lähes pystyjyrkkä eteläseinämä hallitsee järvimaisemaa. Alue on lehtipuuvaltaisen metsän ja kallioalueen kokonaisuus.

Haukkavuori on maineikas näköalapaikka, josta avautuu kansallismaiseman luokkaa oleva näkymä. Eteläreunan osittain hioutuneet jyrkännemuodot ovat morfologisesti ja maisemallisesti upeita.

Metsäosa on lehtipuuvaltainen, osittain kosteapohjainen sekametsä, jossa valtapuina ovat järeät koivut ja haavat. Suuria mäntyjä ja kuusia esiintyy harvakseltaan. Erikokoisia lahopuita on paikoitellen hyvinkin runsaasti.

Alueella on muutamia pieniä soistumia, purolaakso ja lähde.

Haukkavuori on Etelä-Karjaln arvokkaimpia kallioalueita. Vuoren laella on historiallinen rajamerkki, joka on suosittu nähtävyys- ja näköalapaikka merkittyine opastustaulineen ja levähdyspaikkoineen. Alueen metsät ovat vaihtelevasti käsiteltyjä. Vuoren jyrkänteen alla on vaahteralehto.

Metsäosa on vanha uhanalaisen lajin pesimäpaikka, joka sopii hyvin ruokailu- ja pesimäalueeksi. Kallioalue liittyy olennaisena osana kokonaisuuteen.

Suojelutilanne

Maa-aineslain nojalla suojeltu harju- tai kallioalue      85 %
Ei suojeltu                                                                          15 %

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

26 ha (22 % alueesta) on hankittu valtiolle luonnonsuojelualueeksi (uhanalaisen lajin suojelusuunnitelman II-vaihe).

Kallioalue kuuluu arvokkaisiin kallioalueisiin.

Kohteen suojelu on valtion omistamalla alueella tarkoitus toteuttaa luonnonsuojelulailla (luonnonsuojelualue) ja muulla osaa aluetta maa-aineslailla.

Julkaistu 3.9.2013 klo 13.17, päivitetty 10.6.2015 klo 10.42