Hauhusselkä

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0355010
Pinta-ala: 181 ha
Kunta: Virrat
Aluetyyppi: SPA

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Hauhusselkä kartalla

Alueen kuvaus

Hauhusselkä on tärkeä linnustoalue erityisesti muuttoaikana. Järvellä on naurulokkikolonia.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukossa 3.2 mainitut lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
 • alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Suojelun toteutuskeinoina ovat luonnonsuojelulaki ja vesilaki. Veneily, kalastus ja muu luonnontilaa muuttamaton toiminta sallittu.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Alueen suojelun perusteena ei ole luontotyyppejä.

Suojelun perusteina olevat lajit

 • jouhisorsa Anas acuta
 • lapasorsa Anas clypeata
 • heinätavi Anas querquedula
 • metsähanhi Anser fabalis
 • tukkasotka Aythya fuligula
 • ruskosuohaukka Circus aeruginosus
 • laulujoutsen Cygnus cygnus
 • kuikka Gavia arctica
 • kaakkuri Gavia stellata
 • kurki Grus grus
 • selkälokki Larus fuscus fuscus
 • pikkulokki Larus minutus
 • naurulokki Larus ridibundus
 • sääksi Pandion haliaetus
 • suokukko Philomachus pugnax
 • mustakurkku-uikku Podiceps auritus
 • luhtahuitti Porzana porzana
 • kalatiira Sterna hirundo
 • liro Tringa glareola

 

Julkaistu 31.10.2019 klo 10.32, päivitetty 21.11.2019 klo 11.50

Julkaisija: