Haudanneva

Koodi FI1002004
Kunta Pyhäjärvi
Pinta-ala (ha) 289
Aluetyyppi SCI

Alueen kuvaus

Haudanneva on aapasuo, jonka keskustassa vallitsevat kalvakka- ja rimpiset nevat. Suo on kokonaan avoin ja osittain myös avovetinen. Suoalueen keskusta on säilynyt luonnontilaisena huolimatta reuna-alueiden voimakkaista ojituksista. Alueen eteläosassa on silikaattikallioita suolla olevalla saarekkeella.

Alueella kasvaa monia vaateliaita ja harvinaisia kasveja, kuten mähkä, vaaleasara ja punakämmekkä. Linnusto on alueella runsas ja melko monilajinen. Runsaina pesiviä lajeja ovat mm. kapustarinta, suokukko, liro ja pikkukuovi.

Alueen yhteys suojeluohjelmiin ja suojelun toteuttaminen

Alue kuuluu valtakunnalliseen soidensuojeluohjelman täydennykseen.

Alueen suojelu toteutetaan lakisääteisenä luonnonsuojelualueena.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Aapasuot* 99
Silikaattikalliot <1

*priorisoitu luontotyyppi

Lintudirektiivin liitteen I linnut

Kapustarinta Pluvialis apricaria
Kurki Grus grus
Liro Tringa glareola
Suopöllö Asio flammeus
Vesipääsky Phalaropus lobatus

Julkaistu 10.9.2013 klo 12.23, päivitetty 10.9.2013 klo 12.23