Hattelmalanharju

Harjulehtoa
Kuva: Jukka AIrola
Koodi FI0310002
Kunta Hämeenlinna
Pinta-ala (ha) 39
Aluetyyppi SCI

 

Alueen kuvaus

Hattelmalanharju on maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas harju- ja lehtokokonaisuus. Harjun koillis- ja lounaisrinteillä sijaitsee edustava harjulehto, joka on yhtenäinen ja suhteellisen luonnontilainen. Kasvillisuus vaihtelee pähkinälehdoista karuihin harjumetsätyyppeihin. Ylispuusto on havupuuvaltaista, mutta sen alla on paikoin tiheää ja hyvin kehittynyttä pähkinäpensaikkoa. Harjun lounaissivulla on avoimia pellonvierus- ja tienvarsiketoja.

Luontotyypit ja lajit

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

*Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt

0

Boreaaliset lehdot

62

Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit

35

 *priorisoitu luontotyyppi

Muita huomionarvoisia lajeja:

  • varstasara
  • mäkiminttu
  • pähkinäpensas
  • lehtoarho
  • lehto-orvokki

Suojelutilanne

Suojeltu 65 %

Yhteys suojeluohjelmiin ja toteutuskeinot

Hattelmalanharju kuuluu valtakunnalliseen harjujen- ja lehtojensuojeluohjelmaan ja se on Hämeen maakuntakaavassa SL-merkinnällä.

Suojellaan luonnonsuojelulailla. Osa alueesta (25 ha) on jo luonnonsuojelualuetta. Alue on kaavoitettu.

Julkaistu 14.8.2013 klo 15.59, päivitetty 18.3.2014 klo 11.38

Julkaisija: