Hartolan Isosuo

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0500003
Kunta Hartola
Pinta-ala (ha) 99
Aluetyyppi SCI

Alueen kuvaus

Hyvin luonnontilainen Isosuo on valtaosaltaan vetistä lyhytkorsi- ja suursaranevaa. Suon eteläosassa on tyypillistä niukkaravinteista keidassuota, jossa vuorottelevat vähäpuustoiset räme- ja nevalaikut. Suon reunat ovat puustoisia rämeitä. Mineraalimaan rajalla esiintyy vetisiä rämenevalaiteita ja kuusivaltaisia kangaskorpia. Alueella on puolustusvoimien varasto ja siihen liittyviä rakennus- ja harjoitustoimintoja.

Luontotyypit ja lajit

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

*Keidassuot 100

*priorisoitu luontotyyppi

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

  • kurki
  • uhanalainen laji

Muita huomionarvoisia lajeja:

  • suovalkku NT
  • teeri NT

Suojelutilanne (%)

 Suojeltu   100                   

Yhteys suojeluohjelmiin ja toteutuskeinot

Isosuo on valtakunnallinen soidensuojelualue ja valtion luonnonsuojelualue. Päijät-Hämeen maakuntakaavassa se on suojelualue. Alueen suojelu ei rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä.

Suojeltu luonnonsuojelulailla.

Julkaistu 12.8.2013 klo 11.14, päivitetty 11.3.2014 klo 11.25

Julkaisija: