Harpar Storträsket ja Lillträsket

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0100003
Kunta Raasepori
Pinta-ala 225 ha
Aluetyyppi
SCI
Lataa tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (8.5.2002) FI0100003.pdf

Alueen kuvaus

Harpar Stor- ja Lillträsket ovat olleet aikaisemmin järviä. Viime vuosisadalla tapahtuneen laskuojan kaivamisen jälkeen on alkanut umpeenkasvu.

Nykyisin molempien soiden laakeita keskiosia kattaa avoin luhtaneva, jossa on muutaman kymmenen sentin vahvuinen turvekerros. Keskiosissa on järviruokokasvustoja, kuivemmissa osissa on runsaasti suomyrttiä. Kevättulvien aikana suuri osa luhtanevasta on veden alla, mutta kaivetun laskuojan vuoksi kuivuu myöhemmin.

Ojittamattomilla laiteilla on luonnontilaisia korpia ja rämeitä. Erityisen edustavia ovat Storträskin tervaleppäkorvet ja Lillträskin lähdejuotit. Molempien soiden laiteilla on lisäksi hyvin muodostuneita, mutta pienialaisia kohosoita. Soidensuojelun perusohjelmassa alueelta on lueteltu 16 eri suotyyppiä. Alue on aiemmin ollut nykyistä merkittävämpi vesilintujen pesimä- ja levähdysalue, jonka merkitys on kuitenkin kuivumisen myötä vähentynyt.

Suojelun toteutuskeinot

Alue on rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla yksityisenä suojelualueena.

Julkaistu 25.7.2013 klo 11.21, päivitetty 25.7.2013 klo 11.20

Julkaisija: