Espoonlahti - Saunalahti

Koodi

FI0100027

Kunta

Kirkkonummi, Espoo

Pinta-ala

223 ha

Aluetyyppi

SCI

Hoito- ja
käyttösuunnitelma
 

Lataa tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (25.3.1999)

FI0100027.pdf

Alueen kuvaus

Espoonlahti-Saunalahti on kaksiosainen Natura-alue Espoon ja Kirkkonummen rajalla. Pinta-alaltaan huomattavampi on Espoonlahti (220 ha). Se koostuu ruovikkoisesta merenlahdesta sekä metsälehmusvaltaisen jalopuulehdon, niittyjen ja hakamaan muodostamasta maa-alueesta (Fiskarsinmäki), joka on ollut laidunkäytössä 1970-luvun loppuun saakka. Lahteen laskee kolme pientä jokea.

Espoonlahdella on merkitystä vesi- ja kosteikkolinnuston pesimäalueena sekä muutonaikaisena levähdyspaikkana.

Fiskarsinmäki on valtakunnallisesti merkittävä jalopuulehto. Metsälehmuksen lisäksi siellä kasvaa mm. vuorijalavaa (Uudellamaalla St) ja tammea, sen puusto on vanhaa ja siellä elää useita muitakin uhanalaisia ja harvinaisia lajeja. Erityisesti on mainittava luontodirektiivin liitteen II laji katkokynsisammal (Dicranum viride), joka on luokiteltu valtakunnallisesti erittäin uhanalaiseksi. Lajilla on Suomessa vain muutama esiintymä.

Saunalahden osa-alue on otettu mukaan uhanalaisen meriuposkuoriaisen (Macroplea pubipennis) esiintymispaikkana. Laji on tunnettu alueelta 1960-luvulta lähtien, ja populaatio on säilynyt runsaana. Lisäksi Saunalahden rantavedestä ja -niityiltä on tavattu ainakin 1960- ja 1970-luvuilla muutamia silmälläpidettäviä, taantuneita kovakuoriaisia. Suojelualuerajaus koostuu muutaman hehtaarin ruovikkoisesta vesialueesta ja rantaniitystä.

Suojelun toteutuskeinot

Alueen pohjoisosassa sijaitsevasta Fiskarsinmäen lehto- ja niittyalueesta pieni osa on mukana valtakunnallisessa lehtojensuojeluohjelmassa. Alueet rauhoitetaan luonnonsuojelulain nojalla.

Espoonlahden vesialueen rajaus on valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman mukainen. Täällä Natura-alueen suojelutavoitteet toteutetaan vesilain ja/tai luonnonsuojelulain nojalla.

Saunalahden osa-alueen suojelutavoitteet toteutetaan joko perustamalla luonnonsuojelulain mukainen suojelualue tai asemakaavan suojelualueratkaisulla.

Julkaistu 25.7.2013 klo 13.29, päivitetty 25.7.2013 klo 13.29

Julkaisija: