Hyppää sisältöön

Bredmossmyran

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0800085
Kunta Närpiö
Pinta-ala 27 ha
Aluetyyppi SAC
Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Alueen itäinen osa, Bredmossmyran, on pääosin tuoreen kankaan metsää. Bredmossmyran ja Storliden - soiden välisellä, länteen viettävällä kuusikkorinteellä sijaitsee puronvarsilehto, Ellfolks skifte. Lehdon kasvillisuus on keskiosistaan kosteaa saniaislehtoa ja reunoilta tuoretta OMaT-lehtoa. Vaateliaita lajeja ovat näsiä, lehtokuusama, taikinamarja, koiranheisi, kotkansiipi, syyläjuuri, mustakonnanmarja, kevätlinnunherne, lehtopähkämö, sinivuokko ja harvinaisuutena metsänemä ja soikkokaksikko.

Varttuneessa kuusivaltaisessa metsässä on runsaasti haapaa seassa. Osa haavoista on järeitä, ikääntyviä puita. Pökkelöitä, havupuiden kuolleita pystypuita ja maapuita löytyy yksittäin koko alueella. Uhanalaisista eläimistä alueella esiintyy liito-orava ja pohjantikka. Kasvilajeista mainittakoon haavanhyytelöjäkälä, lännenmunuaisjäkälä, samettikesijäkälä ja raidankeuhkojäkälä sekä kääväkkäistä oravuotikka, punahäivekääpä, riukukääpä, kuusenkääpä ja ruostekääpä.

Lehtoalueen kasvillisuus on keskiosistaan kosteaa saniaislehtoa ja reunoilta tuoretta OMaT-lehtoa. Vaateliaita lajeja ovat näsiä, lehtokuusama, taikinamarja, koiranheisi, kotkansiipi, mustakonnanmarja, kevätlinnunherne, syyläjuuri, lehtopähkämö, ja harvinaisuutena metsänemä ja sinivuokko.

Monipuolinen metsäisten luontotyyppien suojelukohde, jolla on huomattava merkitys uhanalaisen ja harvinaisen lajiston suojelun kannalta. Alueelle on kaivettu muutama oja, jotka heikentävät alueen luonnontilaisuutta.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyydeltä luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
  • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

Osa alueesta kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan, osa lehtojensuojeluohjelmaan, jotka on maakuntakaavassa osoitettu luonnonsuojelualueeksi SL4 ja SL5.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Hankitaan valtiolle ja rauhoitetaan luonnonsuojelulain mukaisena luonnonsuojelualueena.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Nimi

Pinta-ala, ha

Boreaaliset luonnonmetsät 18
Boreaaliset lehdot 2,2
Puustoiset suot 2,77

Suojelun perusteina olevat lajit

Laji

Tieteellinen nimi

liito-orava Pteromys volans

 

Julkaistu 8.10.2019 klo 11.08, päivitetty 8.10.2019 klo 11.08

Aihealue: