Bengtsårin lehto

Koodi

FI0100008

Kunta

Hanko

Pinta-ala

17 ha

Aluetyyppi

SCI

Tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (20.8.1998):

FI0100008.pdf

Alueen kuvaus

Bengtsårin tammilehto sijaitsee Hankoniemen pohjoispuolella saaren eteläkärjessä. Alueen kallioperä on kvartsi- ja granodioriittia, kalliopaljastumien välit ovat moreeni ja savipeitteisiä. Kallioiden laet ovat karuja mäntyvaltaisia metsiä, alavilla mailla vuorottelevat tammilehdot, avoimet niittyalueet, tervalepikot ja rantakalliot.

Alueen niityt ovat entisiä peltoja ja laidunmaita. Vanhojen puutarhojen kasvillisuudessa on myös kulttuurivaikutteista lajistoa. Alueen mosaiikkimaisen rakenteen ansiosta alueella on myös runsas pesimälinnusto.

Bengtsårin tammilehto edustaa hemiboreaalisia lehtoja ja jalopuumetsiä. Puustossa on mm. tammea, saarnea ja vaahteraa. Vanhimmat tammet ovat 200-250-vuotiaita. Lehdot vaihtelevat kuivista rinnelehdoista, tuoreisiin ja rantojen tervaleppälehtoihin, osalla lehdoista esiintyy kulttuurivaikutteista lajistoa, kuten tylppäliuskaorapihlajaa. Alueen koillisosassa olevalla kalliokedolla esiintyy mm. mäkikattaraa, mäkikauraa, mäkivirvilää ja mäkilemmikkiä.

Pesimälinnuston lajimääräksi on v. 1992 todettu 37 ja tiheydeksi 1433 paria/km2, mikä edustaa Uudenmaan parhaimpien lehtoalueiden tasoa.

Suojelun toteutuskeinot

Alue on yksityinen luonnonsuojelualue. Sitä käytetään myös leiritoiminnassa. Aluetta hoidetaan vahvistetun hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti.

Julkaistu 25.7.2013 klo 11.30, päivitetty 25.7.2013 klo 11.30

Julkaisija: