Aurejärvi

Koodi:
Kunta:
Pinta-ala:
Aluetyyppi:
FI0321008
Ylöjärvi, Parkano
717 ha
SCI

Aurejärvi

Alueen kuvaus

Aurejärvi on edustava näyte eteläisen Suomenselän vedenjakaja-alueen järviluonnosta ja alueen lähes ainoita luonnontilaisia järvialueita. Järven rannat ovat enimmäkseen loivia ja soistuneita, ja rantaviiva on sokkeloinen. Rantakasvillisuus on karua, ja siinä on pohjoista leimaa. Vesikasvillisuutta on vähän. Aurejärven hydrologia on säilynyt harvinaisen luonnontilaisena. vesi on humuspitoista ja karua, lähes luonnontilaista.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Valtakunnallisen rantojensuojeluohjelman kohde. Pirkanmaan seutukaavassa SL1-merkintä. Suojelun toteutuskeinoina ovat luonnonsuojelulaki ja vesialueilla vesilaki. Alueella metsästys ja kalastus sallittu, mikäli niitä ei muun syyn perusteella kielletä.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Humuspitoiset lammet ja järvet
Vaihettumissuot ja rantasuot     
80
10

Lintudirektiivin liitteen I linnut 

  • kalatiira Sterna hirundo
  • kuikka Gavia arctica

Muuta lajistoa 

  • selkälokki Larus fuscus fuscus (ehd.)

Julkaistu 8.8.2013 klo 14.50, päivitetty 15.8.2013 klo 14.11

Julkaisija: