Ansionjärvi

Koodi FI0305003
Kunta Hausjärvi
Pinta-ala (ha) 94
Aluetyyppi SPA

Alueen kuvaus

Ansionjärvi on Puujoen keskivaiheilla sijaitseva läpivirtaamajärvi, jolla on laajoja ilmaversoisten vesikasvien kasvustoja. Runsain laji on isosorsimo. Järvi on valtakunnallisesti arvokas lintuvesi.

Luontotyypit ja lajit

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Vaihettumissuot ja rantasuot   20

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

 • kaulushaikara
 • kurki
 • luhtahuitti
 • ruisrääkkä
 • ruskosuohaukka

Muita huomionarvoisia lajeja:

 • nuolihaukka
 • pikkulokki
 • nokikana
 • rastaskerttunen VU
 • viitasirkkalintu
 • rytikerttunen
 • taivaanvuohi
 • tavi
 • isokoskelo NT
 • telkkä
 • haapana
 • ruokokerttunen
 • silkkiuikku

Suojelutilanne (%)

 Suojeltu  100

Yhteys suojeluohjelmiin ja toteutuskeinot

Ansionjärvi kuuluu lintuvesiensuojeluohjelmaan ja se on Hämeen maakuntakaavassa SL-merkinnällä.

Suojeltu luonnonsuojelu- ja vesilailla. Alueen linnustoarvoa heikentävät toimet (esim. kuivatus, ruoppaukset) ovat kiellettyjä. Kalastus ja metsästys ovat alueella sallittuja, mikäli niitä ei muun syyn takia (kalastus- ja metsästyslaki) rajoiteta tai kielletä.

Julkaistu 12.8.2013 klo 11.46, päivitetty 11.3.2014 klo 15.00

Julkaisija: