Hyppää sisältöön

Alhonlahti

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0346001
Pinta-ala: 8 ha
Kunta: Akaa
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Alhonlahti kartalla

Alueen kuvaus

Alhonlahden pohjukassa ja rannoilla sijaitsee hieno lehtoalue. Matalilla liejurannoilla on luhtaniittyä, ja rantametsässä kasvaa tervaleppää. Lehto on kahden uhanalaisen kasvin, rantaorvokin ja kynäjalavan, esiintymisaluetta.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
  • alueella vallitseva luontotyyppien tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Valtakunnallisen lehtojensuojeluohjelman kohde.

Suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki. Hoitosuunnitelmaan perustuva metsänkäsittely on alueella mahdollista.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 1,6
9050 Boreaaliset lehdot 6,4

Suojelun perusteina olevat lajit

Alueella ei esiinny suojelun perusteena olevia lajeja.

 

Julkaistu 25.11.2019 klo 15.56, päivitetty 25.11.2019 klo 15.56

Julkaisija: