Åkärr, Strykmossen ja Pytberg

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI0100033

Kunta

Lohja, Siuntio

Pinta-ala

73 ha

Aluetyyppi

SCI

Tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (20.8.1998):

FI0100033.pdf

Alueen kuvaus

Natura-kohde koostuu kolmesta erillisestä osa-alueesta: Åkärrin lettosuo, Strykmossen-keidassuo ja Pytbergin tammimetsä. Pytberg sijaitsee osittain Siuntion puolella, muut osa-alueet ovat Lohjan kunnan eteläosassa.

Natura-kohde muodostaa kokonaisuuden, jossa on Lohjan alueen säilyneistä lettosoista toinen, saaristosuomalaistyyppinen keidassuo sekä luontaista jalopuumetsää, jossa kasvaa muutamia satoja eri-ikäisiä tammia. Alueilla on uhanalaista ja harvinaista lajistoa.

Åkärr

Alueella on lähdelettoa, kuusivaltaista lettokorpea ja saniaiskorpea sekä isovarpurämettä. Suo on aikoinaan ojitettu, ojat ovat osittain kasvaneet umpeen. Vesitaloudeltaan luonnontilaisinta lettoa on suon koilliskulmassa sekä keskiosan lähdejuotissa. Näissä osissa kasvavat mm. luontodirektiivinliitteen laji kiiltosirppisammal (Drepanocladus vernicosus) sekä Uudellamaalla uhanalaiset röyhysara (Carex appropinquata), lettovilla (Eriophorum latifolium), lettokuirisammal (Calliergon richardsonii), lettokilpisammal (Ciclidium stygium) ja käyrälehtirahkasammal (Sphagnum contortum).

Strykmossen

Strykmossen on hyvin säilynyt saaristosuomalaistyyppinen keidassuo. Kermit ovat matalia ja kanerva- ja tupasvillarämettä on runsaasti. Suolla on useita rämetyyppejä, suon länsiosassa on rimpinevaa. Eteläosassa on vanha oja, joka on kasvamassa umpeen. Strykmossenin lajistoon kuuluvat mm. suovalkku, valkopiirtoheinä, leväkkö, korpiluppo ja uhanalainen takkuhankajäkälä (Evernia divaricata). Linnuista alueella on aiemmin pesinyt kurki, nykyään siellä pesii mm. pohjansirkku.

Pytberg (osittain Siuntio)

Kallion reunoilla on kivisiä lehtipuuvaltaisia lehtorinteitä. Etelärinteessä on laaja, muutamia satoja puita käsittävä luonnonvarainen tammiesiintymä. Puustossa on myös järeitä vanhoja sekä pystyyn kuolleita tammia. Lehdossa on lehmusryhmiä ja pähkinäpensaita. Kallion laella on vanhaa tammimetsää, jossa on runsaasti keloja. Alueella on useita uhanalaisia ja harvinaisia vanhoilla puilla kasvavia lajeja mm. takkuhankajäkälä, ryppynaava (Usnea scabrata), lännenmunuaisjäkälä (Nephroma laevigatum), haavanhyytelöjäkälä (Collema subnigrescens), nukkamunuaisjäkälä (Nephroma bellum) ja rikkikääpä (Laetiporus sulphurens).

Suojelun toteutuskeinot

Kaikki osa-alueet on vahvistetussa seutukaavassa varattu suojelualueeksi; alueiden toteuttamiskeinona on luonnonsuojelulaki.

Julkaistu 24.9.2013 klo 15.02, päivitetty 24.9.2013 klo 15.02

Julkaisija: