Hyppää sisältöön

Ahtialanjärvi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0326003
Pinta-ala: 159 ha
Kunta: Lempäälä
Aluetyyppi: SPA

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Ahtialanjärvi kartalla

Alueen kuvaus

Ahtialanjärvi on matala, rehevä lintujärvi Lempäälän keskustan lähellä. Kasvisto on edustavaa, erikoisuutena muun muassa ojakaali. Järven saaret ovat tärkeitä lintujen pesimäalueita, ja järvi on tärkeä muutonaikainen levähdysalue etenkin sisämaassa harvoin pysähtyville kahlaajille. Ahtialanjärvi on valtakunnallisesti arvokas lintuvesi, joka on tärkeä opetus- ja luontoharrastuskohde.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukossa 3.2 mainitut lajit, lukuun ottamatta populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja, kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
 • alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman kohde.

Suojelun toteutuskeinoina ovat vesilaki ja luonnonsuojelulaki. Metsästys ja kalastus ovat alueella sallittu, mikäli niitä ei muun syyn perusteella kielletä.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Alueen suojelun perusteena ei ole luontotyyppejä.

Suojelun perusteina olevat lajit

 • jouhisorsa Anas acuta
 • lapasorsa Anas clypeata
 • heinätavi Anas querquedula
 • harmaasorsa Anas streptera
 • metsähanhi Anser fabalis
 • lapinkirvinen Anthus cervinus
 • harmaahaikara Ardea cinerea
 • punasotka Aythya ferina
 • tukkasotka Aythya fuligula
 • lapasotka Aythya marila
 • kaulushaikara Botaurus stellaris
 • valkoposkihanhi Branta leucopsis
 • pulmussirri Calidris alba
 • isosirri Calidris canutus
 • kuovisirri Calidris ferruginea
 • pikkusirri Calidris minuta
 • lapinsirri Calidris temminckii
 • ruskosuohaukka Circus aeruginosus
 • sinisuohaukka Circus cyaneus
 • laulujoutsen Cygnus cygnus
 • palokärki Dryocopus martius
 • ampuhaukka Falco columbarius
 • muuttohaukka Falco peregrinus
 • nuolihaukka Falco subbuteo
 • tuulihaukka Falco tinnunculus
 • heinäkurppa Gallinago media
 • kurki Grus grus
 • merikotka Haliaeetus albicilla
 • pikkulokki Larus minutus
 • naurulokki Larus ridibundus
 • jänkäsirriäinen Limicola falcinellus
 • punakuiri Limosa lapponica
 • mustapyrstökuiri Limosa limosa
 • sinirinta Luscinia svecica
 • jänkäkurppa Lymnocryptes minimus
 • uivelo Mergus albellus
 • sitruunavästäräkki Motacilla citreola
 • keltavästäräkki Motacilla flava
 • sääksi Pandion haliaetus
 • vesipääsky Phalaropus lobatus
 • suokukko Philomachus pugnax
 • kapustarinta Pluvialis apricaria
 • tundrakurmitsa Pluvialis squatarola
 • härkälintu Podiceps grisegena
 • luhtahuitti Porzana porzana
 • räyskä Sterna caspia
 • kalatiira Sterna hirundo
 • mustaviklo Tringa erythropus
 • liro Tringa glareola
 • punajalkaviklo Tringa totanus

 

Julkaistu 22.11.2019 klo 13.45, päivitetty 22.11.2019 klo 13.45

Julkaisija: