Saimaannorpan suojelustrategia päivitetty

Uutinen 1.11.2017 klo 11.23
Saimaannorppa
Saimaannorpan emä ja kuutti. © Kuva: Mervi Kunnasranta, ympäristöhallinnon kuvapankki

Ympäristöministeriö on vahvistanut päivitetyn saimaannorpan suojelustrategian vuosille 2017–2022. Päivitetty strategia ja toimenpideohjelma perustuu laajapohjaisen saimaannorpan suojelutyöryhmän tekemiin ehdotuksiin suojelun tehostamiseksi.

Suojelutyöryhmä luovutti toukokuussa asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle esityksensä saimaannorpan suojelun strategian ja toimenpidesuunnitelman päivityksiksi seuraavalle viisivuotiskaudelle. Edeltävän viisivuotiskauden aikana saimaannorppakanta on kehittynyt strategiassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti, mutta haasteita ja epävarmuustekijöitä tunnistettiin edelleen.

Uusiksi toimenpiteiksi on kirjattu muun muassa norpan pesimäaikaisten häiriöiden vähentäminen entistä aktiivisemman kansalaisviestinnän keinoin, kalastuksen valvontaan ja neuvontaan osoitetun henkilöstön lisääminen, viranomaisyhteistyön tiivistäminen rantarakentamisen luvituksessa sekä suojelun kannustinjärjestelmien kehittäminen. Myös norpan pesinnän onnistumisen kannalta tärkeiden apukinosten tekeminen pyritään vakiinnuttamaan osaksi suojelutoimintaa, sillä ilmaston lämpenemisen myötä vähälumisten talvien todennäköisyys kasvaa.

Saimaannorpan suojelun strategian ja toimenpidesuunnitelman tavoitteena on norpan kannan elvyttäminen. Välitavoite on, että talvikanta kasvaisi vähintään 400 yksilöön vuoteen 2025 mennessä. Vielä vuonna 2012 norpan talvikannaksi arvioitiin noin 310 yksilöä ja sukupuuton riskiä pidettiin erittäin suurena. Vuonna 2015 norpan uhanalaisuusluokkaa voitiin laskea äärimmäisen uhanalaisesta (CR) erittäin uhanalaiseksi (EN). Metsähallituksen tuoreen arvion mukaan saimaannorpan talvikanta oli tänä vuonna 370–380 norppaa.

Vuonna 2011 asetettu saimaannorpan suojelutyöryhmä on laajapohjainen yhteistyöverkosto, johon kuuluu niin alueellisia ja paikallisia toimijoita, tutkimuslaitoksia, luonnonsuojelujärjestöjä kuin valtion viranomaisia.

”Eri toimijoiden välinen yhteistyö on avainasemassa saimaannorpan suojelutyön onnistumisissa. Kannustankin kaikkia osapuolia jatkamaan rakentavaa ja määrätietoista yhteistyötä strategian ja toimenpidesuunnitelman toteuttamisessa, jotta kannan vahvistuminen jatkuu ja norpan säilyminen turvataan pitkällä aikavälillä”, ministeri Tiilikainen sanoo.

Lisätietoja:

Ympäristöneuvos Esko Hyvärinen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 094, etunimi.o.sukunimi@ym.fi