Ohjausryhmä kehittämään rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyä

Uutinen 15.3.2018 klo 12.25

Ympäristöministeriö on käynnistänyt hankkeen rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyn kehittämiseksi. Hanketta tukee laajapohjainen ministeriöiden, edunvalvontatahojen, kansalaisjärjestöjen, eri viranomaisten ja tutkimuslaitosten edustajista koottu ohjausryhmä, joka aloitti työnsä 14.3.2018.

Luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamat vahingot erityisesti maataloudelle ovat olleet kasvussa 2010-luvulla. Tämä johtuu ennen kaikkea tiettyjen lintulajien kantojen vahvistumisesta ja lintujen muuttoreittien ja muuttokäyttäytymisen muutoksista. Linnuista eniten vahinkoja aiheuttavat naakka, kurki ja valkoposkihanhi. Myös maatalouskäytäntöjen muutokset ovat vaikuttaneet vahinkojen lisääntymiseen. Tietyt rauhoiteut lajit aiheuttavat merkittäviä vahinkoja myös muille elinkeinoille. Haittojen kärsijöillä on mahdollisuus hakea avustusta alueelliselta ELY-keskukselta.

Ympäristöministeriö tilasi vuonna 2017 selvityksen korvausmenettelyn kehittämisestä. Tutkijaryhmä esitti useita suosituksia, jotka liittyvät muun muassa vahinkojen korvaamiseen ja ennaltaehkäisyyn sekä rahoituksen myöntämiseen liittyvään menettelyyn ja sääntelytasoon.

Nyt asetetun hankkeen ja ohjausryhmän tavoitteena on valmistella suuntaviivat rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamista koskevalle lainsäädännölle ja sitä tukeville, sujuville viranomaismenettelyille. Keskeisenä ohjenuorana on edistää lajien suojelua niin, ettei yksittäisille vahingonkärsijöille koidu kohtuutonta rasitetta tai haittaa.

Hankkeen ja ohjausryhmän toimikausi on 1.3.2018–31.3.2019.

Lisätietoja:

Ylijohtaja Ari Niiranen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 071, etunimi.sukunimi@ym.fi

Erityisasiantuntija Hanne Lohilahti, ympäristöministeriö, p. 0295 250 374, etunimi.k.sukunimi@ym.fi