Luontotyyppiryhmät

Luontotyyppejä luokitellaan ryhmiin niissä vallitsevien ympäristötekijöiden ja eliöstön perusteella. Tärkeitä ympäristötekijöitä ovat mm. maa- ja kallioperän ominaisuudet, ilmastotekijät sekä pinnanmuodot. Eliöstön ominaisuuksia ovat eliöyhteisön lajikoostumus ja rakenne.

Uhanalaisuuden arviointia varten laadittiin noin 400 luontotyyppiä käsittävä hierarkkinen eli porrasteinen luokittelu. Tämän luokittelun ylimmällä tasolla luontotyypit jaetaan kahdeksaan pääryhmään: Itämeri, rannikko, sisävedet ja rannat, suot, metsät, kalliot ja kivikot, perinnebiotoopit sekä tunturiluontotyypit.

Luontotyyppiryhmät_järvikuva_Anne Raunio

Kuva: Anne Raunio

 

Luontotyyppiryhmien esittelysivut päivitetään alkuvuodesta 2019.

Luontotyyppiryhmien tiedotteet 18.12.2018

Lisätietoja

Ryhmäpäällikkö Anne Raunio, Suomen ympäristökeskus, puh. 0295 251 547, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 9.9.2013 klo 13.07, päivitetty 2.1.2019 klo 15.04