Luontotyyppiryhmät

Luontotyyppejä luokitellaan ryhmiin niissä vallitsevien ympäristötekijöiden ja eliöstön perusteella. Tärkeitä ympäristötekijöitä ovat mm. maa- ja kallioperän ominaisuudet, ilmastotekijät sekä pinnanmuodot. Eliöstön ominaisuuksia ovat eliöyhteisön lajikoostumus ja rakenne.

Uhanalaisuuden arviointia varten laadittiin noin 400 luontotyyppiä käsittävä hierarkkinen eli porrasteinen luokittelu. Tämän luokittelun ylimmällä tasolla luontotyypit jaetaan kahdeksaan pääryhmään: Itämeri, Itämeren rannikko, sisävedet ja rannat, suot, metsät, kalliot ja kivikot, perinnebiotoopit sekä tunturiluontotyypit.

Luontotyyppiryhmät_järvikuva_Anne Raunio
Kuva: Anne Raunio.

 

Luontotyyppiryhmien esittelysivut päivitetään vuoden 2019 aikana.

Luontotyyppiryhmien tiedotteet 18.12.2018

Lisätietoja

Ryhmäpäällikkö Anne Raunio, Suomen ympäristökeskus, puh. 0295 251 547, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 9.9.2013 klo 13.07, päivitetty 26.6.2019 klo 10.44