Merenrantaniityt

Merenrantaniityt on kasvillisuudeltaan avoin ja usein matalakasvuinen, heinä- ja ruohovaltai­nen, lähes puuton ja pensaaton luontotyyppiryhmä, joka koostuu aina useammasta kuin yhdestä vyöhykkeisestä tai mosaiikkimaisesta luontotyypistä. Merenrantanii­tyt sijaitsevat alimman ja ylimmän vesirajan välisessä vyöhykkeessä tai niiden tuntumassa.

Niityt kehittyvät sellaisille merenrannoille, joilla maa-aines on ainakin osaksi hienorakeista hieta-, hie­su- tai savimaata. Merenrantaniittyjen kasvipeite on yhtenäinen eikä aukkoinen kuten hiekka-, sora-, kivi-ja lohkareikkorannoilla. Rantavoimat (meriveden korkeusvaihtelut, aallot, liikkuvat jäät) pitävät rantaniittyjä avoimina luonnontilaisilla rannoilla. Rannan kaltevuus vaikuttaa niityn leveyteen: mitä loivempi ranta on, sitä leveämpi on myös rantaniitty.

Merenrantaniittyihin luetaan pikkuluikka-hapsiluikkamerenrantaniityt, luikka- ja kaislamerenrantaniityt, suursaramerenrantaniityt, matalakasvuiset vihvilä-, heinä- ja saramerenrantaniityt, korkeakasvuiset merenrantaniityt sekä suolamaalaikut.

Esimerkkinä matalakasvuiset vihvilä-, heinä- ja saramerenrantaniityt

Lehmien muokkaamaa rantaniittyä Paraisten Jungfruskärillä. © Kuva: Maija Mussaari.

Luonnehdinta: Matalakasvuiset vihvilä-, heinä- ja saramerenrantaniityt muodostavat merenrantaniittyjen perusosan kaikilla rannikkoalueilla ja samalla yli puolet merenrantaniittyjen arvioidusta kokonaisalasta. Luontotyyppi koostuu seitsemästä erilaisesta kasviyhdyskunnasta ja on lajistoltaan monimuotoisin merenrantaniityistä.

Lehmiä maisemanhoitajina. © Kuva: Maija Mussaari.

Kuvissa näkyviä lajeja:

  • Merisara (Carex mackenziei)
  • Luhtakastikka (Calamagrostis neglecta)
  • Syysmaitiainen (Scorzoneroides autumnalis) (lajikuvaus Luontoportissa)
Perinnemaiseman hoitoa. © Kuva: Maija Mussaari.
Julkaistu 14.8.2019 klo 15.09, päivitetty 24.9.2019 klo 10.49