Lehdesniityt

Lehdesniityt ovat perinteisen maatalouskäytön muovaamia runsastuottoisia puustoisia niittyjä, joilta on korjattu kuivaheinän lisäksi lehtikerppuja. Niiden tuntomerkkeinä ovat runsaat iäkkäät lehdespuut tai/sekä monirunkoiset vesotut puut. Mosaiikkimaisen rakenteen sekä monivaiheisen hoitotavan vuoksi ne ovat erityisen monimuotoisia luontotyyppejä. Lehdesniit­tyjen niittyalat ovat ravinteisia, mutta kosteudeltaan vaihtelevia kovanmaan niittyjä.

Lehdesniityt ovat muotoutuneet ihmistoiminnan vaikutuksesta, ja perinteinen hoito on niiden säilymi­sen edellytys. Lehdesniittyjen perinteinen hoito käsitti kevätsiivouksen, heinänteon, lehdestyksen ja (jälki)laidunnuksen. Kevätsiivouksessa alueelta korjattiin pudonneet oksat ja haravoitiin lehdet. Heinäkuussa niityn sato korjattiin niittämällä ja lehdestämällä. Heinänkor­juun jälkeen eläimet pääsivät alueelle laiduntamaan. Pitkään jatkunut niitto ja heinän korjuu ovat olleet lehdesniittyjen lajirunsauden muodostumiselle merki­tyksellisimpiä, kun taas laidunnus jatkui perinteisesti vain lyhyen aikaa loppukesällä. Yleensä lehtoniityillä laidunsivat vain lehmät ja hevoset. Niittyjä ei kylvetty eikä lannoitettu. Niiltä kerättiin myös pähkinöitä.

Lehdesniitty Paraisten Jungfruskärillä. © Kuva: Maija Mussaari.

Luonnehdinta: Lehdesniityt ovat perinteisen maatalouskäytön muovaamia runsastuottoisia puustoisia niittyjä, joilta on korjattu kuivaheinän lisäksi lehtikerppuja. Niiden tuntomerkkeinä ovat runsaat iäkkäät lehdespuut tai/sekä monirunkoiset vesotut puut. Mosaiikkimaisen rakenteen sekä monivaiheisen hoitotavan vuoksi ne ovat erityisen monimuotoisia luontotyyppejä. Lehdesniittyjen niittyalat ovat ravinteisia, mutta kosteudeltaan vaihtelevia kovanmaan niittyjä. Lehdesniittyjä raivattiin yleensä lehtoihin tai lehtomaisiin metsiin.

Kukkaloistoa lehdesniityllä. © Kuva: Maija Mussaari.

Kuvissa näkyviä lajeja

Kukkameri ja tervaleppiä. © Kuva: Maija Mussaari.
Julkaistu 14.8.2019 klo 15.11, päivitetty 24.9.2019 klo 11.08