Raportointi 2013-2018

Luontodirektiivin luontotyyppiraportit 2013–2018

Euroopan unionin jäsenmaat raportoivat komissiolle kuuden vuoden välein luontodirektiivin toimeenpanosta. Vuonna 2019 EU-komissiolle raportoitiin jaksosta 2013–2018. Raportoinnin määräaika oli 30.4.2019. Raportoitavia luontotyyppejä oli 68.

Yhteenveto luontotyyppien arviointien tuloksista Suomessa

Luontodirektiivin 2019 raportointi – jäsenmaiden raportit ja EU:n yhteenvedot

Jäsenmaiden raportointien yhteenvetoja Euroopan ympäristökeskuksen verkkosivuilla

Julkaistu 5.6.2020 klo 14.06, päivitetty 18.8.2021 klo 11.16